ผลการทดลอง การฟื้นฟูสุขภาพกระดูกข้อต่อ ข้อเข่า ด้วย คอลลาเจนไดเปปไทด์

You are currently viewing ผลการทดลอง การฟื้นฟูสุขภาพกระดูกข้อต่อ ข้อเข่า ด้วย คอลลาเจนไดเปปไทด์

จากผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ (Osteoarthritis and Cartilage 2009) พบว่า

ไดเปปไทด์ (Pro-Hyp) ในคอลลาเจนเปปไทด์จะช่วยป้องกันการเสื่อมของกระดูกอ่อน

และการบางลงของกระดูกอ่อน ยับยั้งการเสื่อมของคอนโดรไซต์ (Chondrocytes)

และกระตุ้นการสร้างไกลโคสะมิโนไกลแคน (GAG) ซึ่งมีคุณสมบัติดูดน้ำจึงทำให้

เนื้อเยื่อสามารถทนทานต่อแรงกดดันได้

คอลลาเจนไดเปปไทด์ จะเพิ่มการผลิต ไกลโคสะมิโนไกลแคน (GAG)

จึงส่งผลให้น้ำในข้อมีปริมาณมากขึ้น

คอลลาเจนไดเปปไทด์ จะลดการเปลี่ยนของเซลล์คอนโดรไซต์ ที่ผิดปกติ

และช่วยลดการสะสมของหินปูนที่ผิดปกติลง

ฟื้นฟู กระดูกข้อต่อ ข้อเข่า

ผลการทดสอบ หลังจากการทานผลิตภัณฑ์คอลลาเจนไดเปปไทด์ 45 วัน

วัดผล X-Ray พบว่า มีบริเวณช่องว่างที่ข้อเข่ามากขึ้น แสดงว่า ข้อเข่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้น

 

คอลลาเจน ไดเปปไทด์ กับการเสริมกระดูกให้แข็งแรง

เมตาบอลิซึมของกระดูกเกิดจากการทำงานร่วมกันของ 2 เซลล์

1. Osteoclasts มีหน้าที่สลายกระดูก

2. Osteoblasts มีหน้าที่สร้างโปรตีน (รวมทั้งคอลลาเจน)

มาก่อสร้างเป็นส่วนของกระดูกใหม่ ซึ่งเซลล์ทั้งสองตัวนี้ต้องทำงาน

สมดุลและสอดคล้องกัน ณ เวลาหนึ่งๆ จะเป็นตัวบ่งชี้ถึง มวลกระดูก (Bone Mass)

ณ เวลานั้นๆ

แต่เมื่ออายุ 30-40 ปี อัตราการสลายกระดูกจะเริ่มเพิ่มขึ้น

และอัตราการสร้างกระดูกจะเริ่มลดลง

อันจะนำไปสู่ภาวะกระดูกพรุนในวัยชรา (Senile Osteoporosis)

โดยเฉพาะในหญิงหมดประจำเดือน (Postmenopausal Osteoporosis)

 

จากงานวิจัยพบว่า การทานคอลลาเจนไดเปปไทด์ PO (Pro-Hyp)

และ OG (Hyp-Gly) จะช่วยป้องกันการเสื่อมของกระดูก

โดยทำงานตรงต่อเซลล์สร้าง Osteoblasts และ เซลล์ทำลาย Osteoclasts

กล่าวคือ ไดเปปไทด์ Pro-Hyp มีหน้าที่กระตุ้นให้เซลล์ Osteoblasts 

เพื่อสร้างชิ้นส่วนใหม่ของกระดูก และ กระตุ้นให้เซลล์ Osteoclasts เพื่อสลายกระดูกเก่า

แต่เมื่อเกิดภาวะการสลายกระดูกที่มากเกิน Hyp-Gly ทำหน้าที่เหมือนสัญญาณ

ให้ Osteoclasts หยุดขบวนการสลายกระดูก

การทำงานร่วมกันเป็นวงจรแบบนี้ทำให้กระดูกมีเมตาบอลิซึมดำเนินไปอย่างสมดุล

มีประสิทธิภาพและคอยปรับปรุงสภาพของกระดูกให้ดียิ่งขึ้น