เบต้ากลูแคนจากยีสต์ The King of Beta Glucan

เบต้ากลูแคนจากยีสต์ ​Beta-1,3/1,6-D-glucan

เบต้ากลูแคนจากยีสต์

Betaglucan ที่สกัดจากผนังเซลล์ของยีสต์ขนมปัง Saccharomyces Cerevisiae (Beta 1,3/1,6-glucan) เป็นอาหารให้กับเซลล์เม็ดเลือดขาว เพื่อสนับสนุนการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวให้มีระบบภูมิคุ้มกันที่เป็นปกติ มีความสามารถในการกำจัดสิ่งแปลกปลอม, เชื้อโรคจากภายนอก และเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกาย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อและการอักเสบในร่างกาย

เมื่อเบต้ากลูแคนเข้าสู่ร่างกาย จะถูกย่อยที่บริเวณผนังลำไส้เล็กโดยเซลล์แมคโครฟาจในเม็ดเลือดขาว (เซลล์ที่มีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรค) ให้กลายเป็นแท่งเล็กๆ ในรูปแบบ Beta 1,3/1,6 D-glucan Polysaccharide และเข้าไปจับกับตัวรับสัญญาณของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่คอยกำจัดเชื้อโรค (เซลล์นิวโทรฟิล) เมื่อโครงสร้างสามมิติของเบต้ากลูแคน เข้าไปจับที่ตัวรับสัญญาบนผิวเซลล์ จะเข้าไปช่วยกระตุ้นเซลล์แมคโครฟาจให้อยู่ในสภาวะตื่นตัว เพื่อทำหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกนให้พร้อมสำหรับการกำจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะในสภาวะปกติแล้วเซลล์แมคโครฟาจส่วนใหญ่ จะไม่ทำงานจนกว่าจะมีการตรวจพบสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกที่เข้าสู่ร่างกาย เช่น เชื้อแบคทีเรีย, ไวรัส, เชื้อรา หรือ สารเคมีต่างๆ แต่ถ้าหากร่างกายได้รับเบต้ากลูแคนอยู่เป็นประจำ ก็จะคอยช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์แมคโครฟาจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการค้านหา และ ทำลายเชื้อโรคเกิดได้อย่างรวดเร็ว ระบบภูมิคุ้มกันจึงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Beta glucan 1,3/1,6

Leave a Reply

เพิ่มเพื่อน