เบต้ากลูแคนจากยีสต์ ​Beta-1,3/1,6-D-glucan

You are currently viewing เบต้ากลูแคนจากยีสต์ ​Beta-1,3/1,6-D-glucan

Betaglucan ที่สกัดจากผนังเซลล์ของยีสต์ขนมปัง

Saccharomyces Cerevisiae (Beta 1,3/1,6-glucan)

เป็นอาหารให้กับเซลล์เม็ดเลือดขาว เพื่อสนับสนุนการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว

ให้มีระบบภูมิคุ้มกันที่เป็นปกติ มีความสามารถในการกำจัดสิ่งแปลกปลอม,

เชื้อโรคจากภายนอก และเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกาย

ลดความเสี่ยงการติดเชื้อและการอักเสบในร่างกาย

เมื่อเบต้ากลูแคนเข้าสู่ร่างกาย จะถูกย่อยที่บริเวณผนังลำไส้เล็ก

โดยเซลล์แมคโครฟาจในเม็ดเลือดขาว (เซลล์ที่มีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรค)

ให้กลายเป็นแท่งเล็กๆ ในรูปแบบ Beta 1,3/1,6 D-glucan Polysaccharide

และเข้าไปจับกับตัวรับสัญญาณของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่คอยกำจัดเชื้อโรค (เซลล์นิวโทรฟิล)

เมื่อโครงสร้างสามมิติของเบต้ากลูแคน เข้าไปจับที่ตัวรับสัญญาบนผิวเซลล์

จะเข้าไปช่วยกระตุ้นเซลล์แมคโครฟาจให้อยู่ในสภาวะตื่นตัว

เพื่อทำหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกนให้พร้อมสำหรับการกำจัดเชื้อโรค

และสิ่งแปลกปลอมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกัน

ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะในสภาวะปกติแล้วเซลล์แมคโครฟาจส่วนใหญ่

จะไม่ทำงานจนกว่าจะมีการตรวจพบสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกที่เข้าสู่ร่างกาย

เช่น เชื้อแบคทีเรีย, ไวรัส, เชื้อรา หรือ สารเคมีต่างๆ

แต่ถ้าหากร่างกายได้รับเบต้ากลูแคนอยู่เป็นประจำ

ก็จะคอยช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์แมคโครฟาจ

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการค้นหา

และ ทำลายเชื้อโรคเกิดได้อย่างรวดเร็ว

ระบบภูมิคุ้มกันจึงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Beta glucan 1,3/1,6


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลา คริสต้ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคน ที่สกัดจากผนังเซลล์ของยีสต์ขนมปัง Saccharomyces Cerevisiae (Beta 1,3/1,6-glucan)

ซึ่งเป็นเบต้ากลูแคนที่มีงานวิจัยรองรับมากที่สุด ช่วยดูแลในเรื่องของผิวพรรณ และ ระบบภูมิคุ้มกันของสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอลลา คริสต้า